31/8/2019

Diyabeti olanlarda, bir takım organlarda kanser riskinin diyabeti olmayanlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Yumurtalık, böbrek, ve meme kanseri bunlardan bazılarıdır. Şimdiye değin bunun özellikle iki potansiyel mekanizma ile meydana geldiği biliniyordu. Bunla...